Kosten

Indien de wederpartij na aansprakelijk te zijn gesteld de aansprakelijkheid accepteert moeten de redelijke kosten voor de aansprakelijkstelling door de wederpartij worden betaald.

Indien de wederpartij de aansprakelijkheid niet erkent dient de vordering bij de rechtbank te worden ingediend.

De advocaatkosten en proceskosten bij het Oostenrijkse proces worden in principe door de verliezer van de procedure gedragen. De rechter wijst de kosten bij vonnis toe aan de winnaar van het proces. De toe te wijzen kosten zijn ook afhankelijk van de hoogte van de toegewezen vordering. Mocht de vordering gedeeltelijk worden toegewezen dan vindt er een gedeeltelijke toewijzing van de proceskosten plaats. Het is daarom van groot belang uw vordering naar redelijkheid in te dienen. De hoogte van de toe te kennen proceskosten is ook afhankelijk van de hoogte van uw eis. Hoe hoger de eis des te hoger de toe te kennen proceskosten zullen zijn.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft zal uw verzekeraar de kosten in ieder geval voor u betalen.