Helm verplicht bij skien?

Inmiddels dragen de meeste skiers een helm tijdens het skien. Wat zijn de gevolgen wanneer men geen helm draagt voor de schadevergoeding ingeval van een skiongeluk?

In Duitsland is er inmiddels geoordeeld dat het niet dragen van een helm kan leiden tot eenvermindering van de schadevergoeding.

In Oostenrijk is men nog niet zover. Wel ziet men in de rechtspraktijk meer en meer dat het niet dragen van een helm als eigen schuld, medeschuld  wordt aangevoerd, als verweer tegende schadeeis.

Vooral om dat de meeste skiers inmiddels een helm dragen is het risico zeker aanwezig dat het Oberste Gerichtshof zal beslissen dat het niet dragen van een helm de eiser aangerekend kan worden. Een vermindering van de schadevordering als de aansprakelijkheid vaststaat kan dan het gevolg zijn.

Het is overigens niet zo dat elke vorm van letsel aan het hoofd door het dragen van een  helm voorkomen kan worden. De aard van het hoofdletsel speelt hier ook een grote rol.